O Spółce

W dniu 21 października 1999 roku podpisano umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o..
W kapitale zakładowym, który wynosi 6 000 000 PLN wszystkie udziały objęte zostały przez krajowe podmioty gospodarcze.

Podstawowym zadaniem Spółki jest prowadzenie obrotu energią elektryczną w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne na wolnym rynku energii elektrycznej w Polsce.

Polska Energia PKH Sp. z o.o. spełnia wszelkie niezbędne warunki wymagane przepisami prawa do prowadzonej działalności posiadając pełne gwarancje finansowe prowadzonego obrotu. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2000r. Nr OEE/248/963/W/1/2/2000/MS Spółka uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju ważną do dnia 15 kwietnia 2020 r.