Dokumenty do pobrania

REMIT

REMIT – formularz zgłoszenia informacji uznanej za wewnętrzną

Informacje o Strukturze Paliw

Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH Sp. z o.o. w roku 2018, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH Sp. z o.o. w roku 2017, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH Sp. z o.o. w likwidacji w roku 2016, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH Sp. z o.o. w likwidacji w roku 2015, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH w roku 2014 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH w roku 2013 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH w roku 2011 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH w roku 2010 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH w roku 2009 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Polską Energię PKH w roku 2008 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego